بایگانی‌های یزد و یاسبرین، تفاهم خواهرخواندگی، شهردار یاسبرین - یزد تیتر
۱۷ تیر ۱۴۰۲

شهردار یاسبرین مجارستان: بندهای روی کاغذمانده تفاهم خواهرخواندگی یزد و یاسبرین اجرایی شود

شهردار یاسبرین مجارستان با اشاره به اینکه علاقه مند تقویت پیمان خواهرخواندگی یزد و یاسبرین هستیم گفت: بندهای روی کاغذمانده تفاهم خواهرخواندگی یزد و یاسبرین اجرایی شود.