تهران
IMG_20230113_112523_475

در آینده نزدیک؛ سطح گلخانه های استان به ۳۵۰۰ هکتار می رسد

همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور به استان یزد، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد سطح گلخانه های استان یزد را نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار اعلام نمود و گفت: ...