بایگانی‌های گلخانه مدرن، شهرستان یزد - یزد تیتر
اجرای اولین گلخانه مدرن ۴ هکتاری موز در یزد ۰۶ خرداد ۱۴۰۲

اجرای اولین گلخانه مدرن ۴ هکتاری موز در یزد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد از اجرای اولین گلخانه مدرن ۴ هکتاری موز در این شهرستان خبر داد.