تهران
baf126d5-119a-49ea-b8b2-d81dbad40e20

طرح گردشگری آب در بافت سنتی یزد اجرا می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد از اجرایی شدن طرح گردشگری آب در بافت سنتی یزد خبر داد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمدمهدی جوادیان زاده دراتاق فکری که با ...