بایگانی‌های کودهای کشاورزی. طرح خودکفایی - یزد تیتر
سهم استان یزد در خودکفایی تولید کود کشاورزی کشور ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

سهم استان یزد در خودکفایی تولید کود کشاورزی کشور

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با بیان اینکه در سال جدید ۹۰ درصد کودهای شیمیایی در داخل کشور تولید می‌شود، سهم استان یزد در تولید کودهای شیمیایی تشریح کرد.