بایگانی‌های کنتور هوشمند - یزد تیتر
۹۵ درصد از چاه های استان یزد مدیریت هوشمند می شوند ۰۵ تیر ۱۴۰۲

۹۵ درصد از چاه های استان یزد مدیریت هوشمند می شوند

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از نصب کنتور هوشمند بر روی ۹۵ درصد از چاه های کشاورزی استان یزد خبر داد.