بایگانی‌های کنتور هوشمند - یزد تیتر
۰۵ تیر ۱۴۰۲

۹۵ درصد از چاه های استان یزد مدیریت هوشمند می شوند

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از نصب کنتور هوشمند بر روی ۹۵ درصد از چاه های کشاورزی استان یزد خبر داد.