بایگانی‌های کارخانه خوراک دام و طیور، شرکت تعاونی دامداران نیر - یزد تیتر
کارخانه خوراک دام و طیور در نیر افتتاح شد ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

کارخانه خوراک دام و طیور در نیر افتتاح شد

کارخانه خوراک دام و طیور شرکت تعاونی دامداران نیر با ظرفیت تولید ۳۵۰۰ تن خوراک افتتاح شد.