بایگانی‌های چاه آبی، روستای سریزد شهرستان مهریز - یزد تیتر
تجهیز یک حلقه چاه آبی در روستای سریزد مهریز ۰۷ مرداد ۱۴۰۲

تجهیز یک حلقه چاه آبی در روستای سریزد مهریز

یک حلقه چاه در شهرستان مهریز با همکاری شورا و دهیاری روستای سریزد تجهیز شد.