تهران
IMG_20230121_215125_980

عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان اسکان به پایان رسید

رئیس اداره عمران منطقه چهار شهرداری یزد از پایان اجرای پیاده روسازی خیابان اسکان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ هادی رفیع رییس اداره عمران منطقه چهار شهرداری یزد ...