بایگانی‌های پرورش تیلاپیا، روش مداربسته - یزد تیتر
ایجاد طرح پایلوت ترویجی پرورش تیلاپیا به روش مداربسته ۰۱ مرداد ۱۴۰۲

ایجاد طرح پایلوت ترویجی پرورش تیلاپیا به روش مداربسته

مدیرکل شیلات و امور آبزیان استان یزد از ایجاد طرح پایلوت ترویجی پرورش تیلاپیا به روش مداربسته خبر داد.