تهران
photo_2022-11-29_21-45-35

اتمام فاز اول پارک بزرگ شهر یزد

مدیر شهرداری منطقه دو یزد گفت: به منظور زیباسازی فضای شهری، عملیات بهسازی و باز سازی فاز اول پارک بزرگ شهر  اتمام یافته است. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، سید ...