بایگانی‌های پاداش صرفه جویی - یزد تیتر
۳۹ درصد مشترکان خانگی در یزد مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

۳۹ درصد مشترکان خانگی در یزد مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد با اشاره به لحاظ 6 میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان پاداش در قبوض برق مشترکان یزدی گفت: حدود ۳۹ درصد از قبوض صادره خانگی در استان یزد، مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند.