تهران
۱۲۴

اهتمام به ورزش کارگران باعث نشاط جسمی و روحی آنها می شود

سرپرست، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: جامعه کارفرمایی برای اینکه نیروی کار با بهره وری بالا داشته باشد باید به سلامت جسم و روح آنها توجه بیشتری ...