بایگانی‌های واکسیناسیون رایگان، سگ های صاحبدار و گله، شهرستان اشکذر - یزد تیتر
۲۹ تیر ۱۴۰۲

واکسیناسیون رایگان سگ های صاحبدار و گله در اشکذر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اشکذر از واکسیناسیون رایگان سگ های صاحبدار و گله علیه بیماری های هاری در این شهرستان خبر داد.