بایگانی‌های واکسیناسیون دام - یزد تیتر
رئیس دامپزشکی: واکسیناسیون ۷ میلیون رأس دام در سطح کشور ۰۲ اسفند ۱۴۰۱

رئیس دامپزشکی: واکسیناسیون ۷ میلیون رأس دام در سطح کشور

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، اردوها و رزمایش‌های جهادی دامپزشکی در سطح کشور را جریانی ماندگار و نسیمی مستمر دانست و گفت: تاکنون قریب بر ۷ میلیون رأس دام در سطح کشور واکسینه شدند. محمدحامد میرجلیلی، خبرنگار یزتیتر، سیدمحمد آقامیری، امروز در مراسم افتتاح رزمایش جهادی دامپزشکی استان یزد، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری […]