بایگانی‌های واژگونی اتوبوس، محور مهریز - یزد تیتر
۱۷ تیر ۱۴۰۲

۱۹ مصدوم در واژگونی اتوبوس زاهدان – اصفهان در مهریز

واژگونی اتوبوس زاهدان -- اصفهان در محور مهریز ۱۹ مصدوم داشته که بنا به گزارش عوامل اورژانس مهریز به جز یک نفر مصدوم دچار تروما به ستون فقرات، سایر آسیبهای وارده به مصدومان تهدیدکننده حیات نیست.