بایگانی‌های واردات شتر، تفاهم نامه سه جانبه - یزد تیتر
امضای تفاهم نامه سه جانبه در راستای واردات شتر به استان یزد ۱۱ تیر ۱۴۰۲

امضای تفاهم نامه سه جانبه در راستای واردات شتر به استان یزد

تفاهم نامه سه جانبه در راستای واردات شتر به استان یزد امضا شد.