بایگانی‌های واحد پرورش شتر فهرج، جهاد کشاورزی شهرستان یزد - یزد تیتر
۲۹ مرداد ۱۴۰۲

بومگاه تفریحی شتر در فهرج راه اندازی می شود

واحد پرورش شتر فهرج در آستانه ایجاد " بومگاه تفریحی شتر کهن دژ" قرار گرفت.