تهران
۲۸۱۴۶۵۳_۸۶۷

با حضور رییس جمهور؛ عملیات احداث ۲۳۶۰۰ واحد مسکونی در یزد آغاز شد

با حضور و دستور رئیس جمهور عملیات اجرایی ساخت ۲۳ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به طور همزمان در چهار شهر استان یزد آغاز شد. به ...