بایگانی‌های هوشمند سازی، بازار میوه استان یزد - یزد تیتر
۱۲ مرداد ۱۴۰۲

نظارت بر بازار میوه هوشمندسازی می شود

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از هوشمند سازی بازرسی بر بازار میوه استان به منظور برقراری عدالت در نظارت خبر داد.