بایگانی‌های نیروگاه خورشیدی - یزد تیتر
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

تامین برق چاه های کشاورزی با استفاده از مزارع خورشیدی در یزد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از احداث نیروگاه خورشیدی در کنار زمین های کشاورزی به منظور تامین برق چاه های کشاورزی خبر داد .