تهران
۲۶_۱۰۱

مرتفع شدن مشکلات استان با تعامل بین نمایندگان رقم می‌خورد

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: تعامل بین نمایندگان در استان می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمد صالح جوکار در جلسه ...
۲۶_۱۰۱

فعالیت احزاب نباید منحصر به انتخابات باشد

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعالیت احزاب نباید منحصر به انتخابات باشد، گفت: هیچ یک از گروه‌های سیاسی در استان یزد فعال ...