بایگانی‌های معاون سفیر استرالیا - یزد تیتر
بازدید معاون سفیر و دبیر اول سفیر استرالیا از مرکز فنی و حرفه ای یزد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازدید معاون سفیر و دبیر اول سفیر استرالیا از مرکز فنی و حرفه ای یزد

معاون سفیر و دبیر اول سفیر استرالیا به منظور ارتقای مهارت آموزی اتباع و مهاجرین خارجی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان یزد بازدید کردند.