تهران
IMG09451627

اهدای خانه به خانواده های چهارقلوی یزدی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به سه خانواده چهار قلوی یزدی خانه هدیه کردند. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همراه ...