بایگانی‌های مشاور سرپرست وزیر کشاورزی - یزد تیتر
استان یزد مبتکر تولید علوفه در گلخانه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

استان یزد مبتکر تولید علوفه در گلخانه

مشاور سرپرست وزیر کشاورزی خواستار برنامه ریزی برای بازید سایر استانها از تولید علوفه درگلخانه استان یزد شد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ حمید اورعی مشاور سرپرست وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی از پروژه تولید علوفه در گلخانه استان یزد بازدید کرد. حمید اورعی گفت: باتوجه به انجام مراحل تحقیقاتی و حصول نتایج […]