بایگانی‌های مرغداری های شهرستان میبد - یزد تیتر
تامین آب واحدهای مجتمع مرغداری های میبد ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

تامین آب واحدهای مجتمع مرغداری های میبد

در جلسه ای با حضور مدیر جهاد کشاورزی استان موضوع تامین آب واحدهای مجتمع مرغداری های شهرستان میبد مورد بررسی قرار گرفت.