بایگانی‌های مدیرکل دامپزشکی استان. فرآورده های خام دامی - یزد تیتر
بخش مهمی از امنیت غذایی شهروندان را تامین می کنیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بخش مهمی از امنیت غذایی شهروندان را تامین می کنیم

مدیر کل دامپزشکی استان ضمن بازدید و بازرسی از واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی استان بیان نمود بخش مهمی از امنیت غذایی شهروندان را تامین می کنیم. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ دکتر علی فاتحی نیا بیان نمود: طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی از تاریخ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شروع و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ بصورت ویژه در […]