بایگانی‌های مخابرات منطقه یزد، سایت جدید تلفن همراه - یزد تیتر
۱۳ تیر ۱۴۰۲

نصب و راه اندازی ۳ سایت جدید تلفن همراه در یزد

مدیر ارتباطات سیار مخابرات منطقه یزد از نصب و راه اندازی ۳ سایت جدید تلفن همراه و ارتقای تکنولوژی ۱۲ سایت به نسل چهارم خبر داد.