بایگانی‌های مخابرات ، خدمات اینترنتی - یزد تیتر
۱۳ تیر ۱۴۰۲

طرح wifi شهری به زودی در شهر یزد راه اندازی می شود

به منظور ارائه خدمات اینترنتی به مشترکین ADSL مخابرات یزد، طرح wifi شهری به زودی در شهر یزد راه اندازی می شود.