تهران
۲۶_۱۰۱

فعالیت احزاب نباید منحصر به انتخابات باشد

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعالیت احزاب نباید منحصر به انتخابات باشد، گفت: هیچ یک از گروه‌های سیاسی در استان یزد فعال ...