تهران
۱۶۹۹۵۵۸۴۵

قصه نقش مهمی در هدایتگری فرهنگ جامعه دارد

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور گفت: قصه نقش مهمی در هدایتگری، انگیزه بخشی فردی و اجتماعی، حفظ و تقویت فرهنگ جامعه دارد به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ ...