بایگانی‌های قانون جامع حدنگار. کاداستر - یزد تیتر
اجرای قانون حدنگار بهترین راهکار برای جلوگیری از زمین خواری در استان یزد ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

اجرای قانون حدنگار بهترین راهکار برای جلوگیری از زمین خواری در استان یزد

قانون جامع حدنگار، موسوم به « کاداستر »، از جمله قوانین مترقی در پیشگیری از زمین‌خواری و کمک به تولید است که با اجرای آن در استان یزد ، تاکنون علاوه بر تثبیت ۱۰۰درصد اراضی ملی ، حدود ۶۰درصد اراضی کشاورزی استان نیز هویت سازی و منجر به صدور سند تک برگ کاداستری شده است. […]