بایگانی‌های فرصت شغلی، تسهیلات، جهاد کشاورزی یزد - یزد تیتر
۲۲ خرداد ۱۴۰۲

ایجاد و تثبیت ۱۴۰۰ فرصت شغلی در بخش کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان یزد زمینه ایجاد و تثبیت ۱۴۰۰ فرصت شغلی را در بخش کشاورزی فراهم کرده است.