تهران
IMG_20230116_144701_059

۳۰ بهمن ماه؛ آخرین مهلت ارسال مقالات به کنگره طب تولیدمثل یزد

دبیر اجرایی دهمین کنگره بین المللی طب تولیدمثل یزد گفت: محققان، متخصصان، پژوهشگران و دانشجویان می‌توانند مقالات و پوستر را تا پایان بهمن ماه به دبیرخانه دهمین کنگره بین المللی ...