بایگانی‌های فاضلاب شهر میبد، تصفیه خانه - یزد تیتر
پیشرفت ۹۰ درصدی تصفیه خانه فاضلاب میبد ۰۲ مرداد ۱۴۰۲

پیشرفت ۹۰ درصدی تصفیه خانه فاضلاب میبد

تصفیه خانه فاضلاب شهر میبد با ظرفیت ۲۱ هزار متر مکعب در یزد به بهره برداری می رسد.