تهران
۴۸۲۶۲۶_orig

شرکت تعاونی‌های توسعه عمران در تحقق عدالت اجتماعی گام بردارند

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: شرکت های تعاونی توسعه و عمران می توانند به عنوان یک نهاد فراگیر، ضمن فراهم کردن مشارکت شهروندان در ...