بایگانی‌های شورای عالی مسکن، استاندار یزد - یزد تیتر
قرارگیری یزد در زمره ۱۰ استان برتر کشور در حوزه طرح نهضت ملی مسکن ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

قرارگیری یزد در زمره ۱۰ استان برتر کشور در حوزه طرح نهضت ملی مسکن

استاندار یزد گفت: جایگاه استان یزد در طرح نهضت ملی مسکن در زمره ۱۰ استان برتر کشور قرار داشته و نتیجه قبلی به دلیل نقص اطلاعات و سامانه بوده است.