بایگانی‌های شورای شهر شاهدیه - یزد تیتر
مشکل تصفیه‌خانه فاضلاب شاهدیه هنوز پابرجاست ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

مشکل تصفیه‌خانه فاضلاب شاهدیه هنوز پابرجاست

رئیس شورای شهر شاهدیه با اشاره به اینکه رفع مشکل تصفیه خانه فاضلاب یکی از مطالبات اصلی مردم شاهدیه است، گفت: این مطالبه مردم هنوز پابرجاست.