بایگانی‌های شهرستان اردکان. منابع آب. کنتور هوشمند - یزد تیتر
لزوم نصب کنتور هوشمند برروی چاههای واحدهای دولتی ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

لزوم نصب کنتور هوشمند برروی چاههای واحدهای دولتی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان اینکه ۹۵درصد چاههای کشاورزی استان به کنتور هوشمند مجهز شده اند بر نصب کنتور بر روی چاههای باقیمانده و چاه واحدهای دولتی نیز تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ “محمدمهدی جوادیان زاده” در رویداد آبی شهرستان اردکان که در راستای برنامه های شورای حفاظت از منابع […]