بایگانی‌های شرکت آبفای یزد، گاریزات و کهدوئیه - یزد تیتر
تامین آب پایدار در بخش گاریزات و کهدوئیه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

تامین آب پایدار در بخش گاریزات و کهدوئیه

مدیرعامل شرکت آبفای یزد از حفر و راه اندازی چاه آب در بخش گاریزات و کهدوئیه به منظور تامین منابع آب شرب و بهداشتی خبر داد.