بایگانی‌های سرپرست فرمانداری تفت - یزد تیتر
سرپرست فرمانداری تفت منصوب شد ۰۱ مرداد ۱۴۰۲

سرپرست فرمانداری تفت منصوب شد

علی دهقان نیری به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان تفت منصوب شد.