بایگانی‌های سرپرست فرمانداری تفت - یزد تیتر
۰۱ مرداد ۱۴۰۲

سرپرست فرمانداری تفت منصوب شد

علی دهقان نیری به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان تفت منصوب شد.