تهران
IMG_20230113_114651_395

وزیر کشاورزی: جبران خسارت سرمازدگی باغات در دستور کار قرار دارد

سیدجواد ساداتی نژاد ضمن بازدید از باغات خسارت دیده شهرستان مروست بر لزوم بکارگیری راهکارهای پیشگیری از سرمازدگی تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مقام عالی وزارت کشاورزی درحاشیه ...