بایگانی‌های سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، خرید گندم - یزد تیتر
خرید گندم از مرز ۵ هزار تن گذشت ۱۴ تیر ۱۴۰۲

خرید گندم از مرز ۵ هزار تن گذشت

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از خرید بیش از ۵ هزار تن گندم توسط سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد.