بایگانی‌های زیره سبز، شهرستان خاتم - یزد تیتر
افزایش ۲۰ درصدی سطح زیرکشت زیره سبز در خاتم ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

افزایش ۲۰ درصدی سطح زیرکشت زیره سبز در خاتم

زیره سبز از سطح ۴۰۰ هکتار از مزارع شهرستان خاتم در حال برداشت می باشد.