بایگانی‌های ریاست جمهوری. مردم. میز خدمت. شکایات - یزد تیتر
کلیه شکایات و درخواست ها رسیدگی و به وزیر ارجاع می شود ۲۱ دی ۱۴۰۱

کلیه شکایات و درخواست ها رسیدگی و به وزیر ارجاع می شود

محسن عسکری مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی و سفرهای استانی وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: در میزهای خدمت و ارتباط مردمی به شکایات ها، درخواست ها، مشکلات کشاورزان و انتقادات و پیشنهادات آنها رسیدگی می شود و به مسئولین ذیرربط ارجاع می گردد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری […]