بایگانی‌های روستای فتح آباد، آبرسانی - یزد تیتر
افزایش ظرفیت تولید آب در مجتمع آبرسانی روستایی فتح آباد ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

افزایش ظرفیت تولید آب در مجتمع آبرسانی روستایی فتح آباد

با تجهیز یک حلقه چاه در روستای فتح آباد، ۲۰ لیتر آب بر ثانیه به توان تولید آب شرب این مجتمع اضافه شد.