بایگانی‌های رنو - یزد تیتر
فیلمی جذاب از توانمندی رنو کولئوس ۳۱ تیر ۱۳۹۶

فیلمی جذاب از توانمندی رنو کولئوس

زیبایی، صلابت و قابلیت‌های فنی در آفرود را می‌توان در ماشین کولئوس، ژنرال بلندقامت رنو، تجربه کرد؛ ماشینی که حتی می‌تواند از رودخانه‌هایی با عمق مشخص عبور کند.