بایگانی‌های رئیس ستاد اسکان میهمانان نوروزی. آموزش و پرورش - یزد تیتر
پذیرش و اسکان ۷۷۲۷ خانوار مهمان نوروزی در مدارس و مراکز اقامتی آموزش و پرورش یزد ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

پذیرش و اسکان ۷۷۲۷ خانوار مهمان نوروزی در مدارس و مراکز اقامتی آموزش و پرورش یزد

تاکنون ۷۷۲۷خانوار مهمان نوروزی در مدارس و مراکز اقامتی آموزش و پرورش یزد پذیرش و اسکان یافتند به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ “محمدکاظم رحیمی‌نژاد” افزود: تاصبح امروز چهارشنبه شنبه دوم فروردین ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲۷ خانوار شامل ۲۹ هزار و ۵۴۹ نفر در مدارس و مراکز اقامتی آموزش و پرورش یزد اسکان داده شدند. رئیس ستاد […]