تهران
۲۸۱۴۴۸۳_۹۱۴

حجت الاسلام رئیسی: مسائل اقتصادی و معیشتی اولویت دولت است

رئیس جمهور مسائل اقتصاد و معیشتی را اولویت دولت دانست و گفت: دولت وظیفه خود می داند به عنوان خدمتگزار مردم به مسائل اقتصادی و معیشتی که از مسائل مهم ...