بایگانی‌های دولت دوازدهم - یزد تیتر
نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم ۳۰ تیر ۱۳۹۶

نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم

نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم بعد از ظهر امروز و پس از گرفتن رای اعتماد وزرای پیشنهادی از مجلس در ساختمان پاستور برگزار شد.